Algemene voorwaarden

  • Prijzen worden op de offerte, bevestiging en factuur per stuk vermeld en excl. BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
  • Na akkoord bevinding van proefdrukken door de klant zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eventuele onopgemerkte fouten.
  • De leverancier behoudt zich het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Dit is afhankelijk van het productieproces van onze drukkerijen. Wij factureren het geleverde aantal tot 10%.
  • Directe website bestellingen ter waarde van minimaal € 250,- (per opdracht) worden franco geleverd op 1 adres in Nederland. De verzendkosten naar België en Duitsland bedragen  €15,-
  • Bestellingen buiten onze websites om worden bij minimaal € 450,- (per opdracht) franco geleverd op 1 adres in Nederland. De verzendkosten naar België en Duitsland bedragen  €15,-
  • Goederen blijven eigendom van Pelster Zeist BV totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  • Aan de prijzen vermeld op deze site zijn geen rechten te ontlenen, prijswijzigingen onder voorbehoud.
  • Klachten melden binnen 8 dagen.

Download de Algemene Voorwaarden